Hva skal til for at representantskapet kan vedta noe, og hvem er involvert i prosessene?

Slik tar vi beslutninger i BCC-forbundet